رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

دکتر مجید طالبی
دانشیار دانشکده مهندسی کشاورزی

رئیس, هیات علمی

اعضای شورای پردیس

رئیس دانشگاه (رییس شورای پردیس)

رییس پردیس (دبیر شورای پردیس)

معاون آموزشی

رییس مرکز تحصیلات تکمیلی

نماینده رئیس دانشگاه

دکتر مجتبی ازهری
دانشکده عمران
دکتر محمدرضا افتخار
دانشکده عمران
دکتر فرهاد بهنام فر

دکتر حسين توكل
دانشکده شیمی
دکتر عبدالرضا حاجی پور
دانشکده شیمی

هیات علمی
دکتراميرمهدي حلبيان
دانشکده عمران
دکتر عبدالحسین دباغ
دانشکده شیمی
دکتر کیوان رئیسی
دانشکده مواد
دکتر غلامعلی رئیسی اردلی
دانشکده صنایع
دکتر احمد رضاییان
دانشکده مواد
دکتر مهدي رنجبر
دانشکده فیزیک
دکتر محمدرضا سليم پور
دانشکده مکانیک
دکتر علی شاهنده نوک آبادی
دانشکده صنایع
دکتر فرهاد شهبازي
دانشکده فیزیک
دکتر مجید طالبی
دانشیار دانشکده مهندسی کشاورزی

رئیس, هیات علمی
دکتر محمدرضا طرقي نژاد
دانشکده مواد
دکتر امیر عبدالملکی
دانشکده شیمی
دکتر مهدی علینقیان
دانشکده صنایع
دکتر مهران غياثي
دانشکده شیمی

هیات علمی
دکتر مصطفي غيور
دانشکده مکانیک
دکتر محمدرضا فروزان
دانشکده مکانیک
دکتر عباس قائی
دانشکده مکانیک
دکتر احمد كرمانپور
دانشکده مواد
دکتر فتح الله كريم زاده
دانشکده مواد
دکتر احمد محب
دانشکده مهندسی شیمی
دکتر مرتضي مدح خوان
دانشکده عمران
دکتر شادپور ملک پور
دانشکده شیمی
دکتر علی محمد مومنی
دانشکده عمران
دکتر ارجمند مهرباني زين آباد
دانشکده مهندسی شیمی
دکتر بیژن نجفی
دانشکده شیمی
دکتر عليرضا نجفي چرمهيني
دانشکده شیمی
دکتر حسن نحوی
دانشکده مکانیک
دکتر محسن نصراصفهاني
دانشکده مهندسی شیمی
دکتر بهزاد نيرومند
دانشکده مواد
دکتر سيدجواد هاشمي فر
دانشکده فیزیک
ندا وهمن
کارشناس کامپیوتر و آموزش پردیس

کارمند
  • 983133915321+
پدرام وردی
دکترای مهندسی مواد

دانشجو, دکترا

تحت نظارت وف ایرانی