رفتن به محتوای اصلی
x

آموزش و تحصیلات تکمیلی

رشته های تحصیلی

مهندسی عمران – سازه

مهندسی صنایع - صنایع

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

مهندسی مواد - شناسایی، انتخاب و روش ساخت مواد

شیمی

مهندسی شیمی

فرم های تحصیلی

پیوست اندازه
شرح وظایف دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد (106.3 کیلوبایت) 106.3 کیلوبایت
فرم شماره 1 - فرم انتخاب استاد راهنما کارشناسی ارشد (397.36 کیلوبایت) 397.36 کیلوبایت
فرم شماره 2 - پيشنهاد موضوع تحقيق پايان نامه کارشناسي ارشد (364.66 کیلوبایت) 364.66 کیلوبایت
فرم شماره 2 - پيشنهاد پايان نامه کارشناسي ارشد (774.42 کیلوبایت) 774.42 کیلوبایت
فرم شماره 3 - فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (343.47 کیلوبایت) 343.47 کیلوبایت
فرم شماره 4 - فرم مخصوص شرکت نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده در جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (367.95 کیلوبایت) 367.95 کیلوبایت
فرم شماره 5 (276.07 کیلوبایت) 276.07 کیلوبایت
فرم نحوه آدرس دهی به فعالیتهاي پژوهش و فناوري پردیس دانشگاه (164.72 کیلوبایت) 164.72 کیلوبایت
فرم شماره 6 - فرم معرفی مشاوران کارشناسی ارشد (366.02 کیلوبایت) 366.02 کیلوبایت
فرم حذف پزشکی و مجاز (122.86 کیلوبایت) 122.86 کیلوبایت
فرم استثنا (113.51 کیلوبایت) 113.51 کیلوبایت
فرم چکیده انگلیسی پایان نامه ارشد (13.92 کیلوبایت) 13.92 کیلوبایت
نمونه روی جلد فارسی دفاع ارشد (83.68 کیلوبایت) 83.68 کیلوبایت
نمونه ضمیمه پایان نامه انگلیسی (116.72 کیلوبایت) 116.72 کیلوبایت
نمونه فرم تایید داوران (91.29 کیلوبایت) 91.29 کیلوبایت
فرم مربوط به ماليكت فكري كه در پايان نامه / رساله (256.44 کیلوبایت) 256.44 کیلوبایت
فرم تعهد كتبي از پديد آورندگان پايان نامه / رساله هنگام تكميل پروپوزال (272.38 کیلوبایت) 272.38 کیلوبایت
فرم اعلام قابليتهاي فناورانه پايان‌نامه / رساله توسط دانشجو و استاد راهنما (487.09 کیلوبایت) 487.09 کیلوبایت
فرم تحويل پايان نامه دانشجويان تحصيلات تكميلي به كتابخانه مركزي (159.59 کیلوبایت) 159.59 کیلوبایت
فرم درخواست ترم تابستان (36.78 کیلوبایت) 36.78 کیلوبایت

رشته های تحصیلی

مهندسی عمران-سازه

مهندسی مواد

مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

فیزیک– ماده چگال

شیمی- آلی

شیمی - تجزیه

مهندسی شیمی

فرم های تحصیلی

پیوست اندازه
شرح وظایف دانشجویان مقطع دکتری (100.21 کیلوبایت) 100.21 کیلوبایت
فرم كاربرگ درخواست مجوز ادامه تحصيل، براي دانشجويان دكترا (1.09 مگابایت) 1.09 مگابایت
فرم شماره 1 – فرم انتخاب استاد راهنما (414.35 کیلوبایت) 414.35 کیلوبایت
فرم شماره 2 - فرم معرفی مشاوران رساله دکتری (368.67 کیلوبایت) 368.67 کیلوبایت
فرم شماره 3 الف - درخواست برگزاری آزمون ارزیابی جامع آموزشی (503.24 کیلوبایت) 503.24 کیلوبایت
فرم شماره 5 - درخواست برگزاري آزمون ارزيابي جامع پژوهشي 1 (286.56 کیلوبایت) 286.56 کیلوبایت
فرم نحوه آدرس دهی به فعالیتهاي پژوهش و فناوري پردیس دانشگاه (164.72 کیلوبایت) 164.72 کیلوبایت
فرم شماره 6 - درخواست برگزاري جلسه ارزيابي پژوهشي 2 (981.09 کیلوبایت) 981.09 کیلوبایت
فرم شماره 7 - درخواست برگزاري جلسه دفاع از رساله (469.57 کیلوبایت) 469.57 کیلوبایت
فرم حذف پزشکی و مجاز (122.86 کیلوبایت) 122.86 کیلوبایت
فرم استثنا (113.51 کیلوبایت) 113.51 کیلوبایت
نمونه جلد پایان نامه (انگلیسی) (160.2 کیلوبایت) 160.2 کیلوبایت
نمونه ضمیمه پایان نامه (انگلیسی) (273.27 کیلوبایت) 273.27 کیلوبایت
نمونه جلد پایان نامه (فارسی) (82.94 کیلوبایت) 82.94 کیلوبایت
فرم مربوط به ماليكت فكري كه در پايان نامه / رساله (256.44 کیلوبایت) 256.44 کیلوبایت
فرم تعهد كتبي از پديد آورندگان پايان نامه / رساله هنگام تكميل پروپوزال (272.38 کیلوبایت) 272.38 کیلوبایت
فرم اعلام قابليتهاي فناورانه پايان‌نامه/رساله توسط دانشجو و استاد راهنما (487.09 کیلوبایت) 487.09 کیلوبایت
فرم تحويل پايان نامه دانشجويان تحصيلات تكميلي به كتابخانه مركزي (404.38 کیلوبایت) 404.38 کیلوبایت
فرم درخواست ترم تابستان (36.78 کیلوبایت) 36.78 کیلوبایت

مقررات دفاعیه پایان نامه

به منظور ارتقاء كيفيت و هماهنگي برگزاري دفاعيه‌هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه مراحل و ضوابط زير تعيين گرديده است. انتظار دارد با آمادگي كامل و مراعات دقيق موارد دفاع را با صحت و موفقيت به انجام رسانيد.

 

مراحل

1- ارائه فرم تأييد شده اعلام آمادگي برگزاري دفاعيه (فرم  شماره 5-1 دكترا) و 2 نسخه پايان نامه/ رساله كامل و تايپ شده به سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده

2- دريافت ليست اسامي اعضاء هيئت داوران، در صورت نياز دانشكده، همكاري در تعيين زمان و محل برگزاري دفاعيه و دعوت از اعضاء هيئت

3- تهيه اطلاعيه سمينار (شامل عنوان، چكيده، نام دانشجو، نام استاد راهنما، زمان و محل دفاعيه) مورد تأييد سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده و نصب در محلهاي مناسب، دست‌كم يك هفته قبل از برگزاري دفاعيه

4- كسب اطمينان قبلي از آمادگي محل و وسائل ارائه سمينار و تمهيدات حضور اعضاء هيئت داوران.

 

ضوابط

1- رعايت دقيق زمانبندي و موارد تعيين شده از جانب رئيس جلسه

2- انجام پذيرايي صرفاً در خارج محل برگزاري دفاعيه (اختياري)

3- اجتناب از دعوت و آوردن افراد خردسال و نوجوان به جلسه

4- خودداري از قرار دادن گل و ساير تزئينات در جلسه

5- خاموشي كامل تلفن‌هاي همراه كليه شركت كنندگان و اعضاء هيئت داوران در طول دفاعيه

6- تهيه فيلم صرفا با اجازه كتبي سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده با دوربين ثابت و فقط در بخش ارائه سمينار (اختياري)

7- عكسبرداري منحصراً در مرحله ابراز قدرداني (اختياري)

تحت نظارت وف ایرانی