رفتن به محتوای اصلی
x

درباره ما

سرعت پرشتاب علم و فناوري و ظهور پيشرفت‌هاي عظيم علمي در هزاره سوم، كشورهاي جهان  را در شرايطي قرار داده است كه ايجاد تحول راهبردي در برنامه‌هاي توسعه امري حياتي و گامي اساسي در جهت توسعه همه جانبه است.لذا نهادهای مولد اندیشه نقش کلیدی در تبیین و تحقق این تحول راهبردی با الهام از برنامه های توسعه و اهداف بلند سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران خواهند داشت.

دوره های تحصیلی <<پردیس خودگردان>> در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی بعضا در دانشکده های اقماری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی برگزار می گردد و پرداخت کلیه هزینه های تحصیلی دانشجو در طول دوره تحصیل، به عهده دانشجو خواهد بود.راه اندازی شعبه های شماره 2 یا پردیس های دانشگاهی خودگردان، طی چند سال گذشته با این توجیه که در گذشته بسیاری از جوانان به دلیل نبود امکان تحصیل در دانشگاه های داخل، به خارج از کشور مهاجرت کرده و علاوه بر تحصیل در دانشگا ه ها و کالج های بسیار ضعیف، دچار مشکلات بسیاری می شدند، در دستور کار وزارت علوم قرار گرفت.

تحت نظارت وف ایرانی