رفتن به محتوای اصلی
x

حد نصاب قبولي نمره زبان

قابل توجه دانشجويان دکتری

حدنصاب قبولی نمره زبان

 آخرين مصوبات شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه، جلسه مورخ 28 / 02 / 1400، در مورد پذيرش نمره زبان دانشجويان مقطع دكتري به شرح زير خدمتتان اعلام می گردد.

 بند چهارم- در خصوص مدرك زبان و حد نصاب نمره قبول آن براي دانشجويان دكتري، مقرر شد مدارك مورد پذيرش و شرايط قبولي نمره زبان به حالت قبل از همه گيري بيماري كرونا برگردد. بر اين اساس مطابق با آئين نامه آموزشي دانشجويان دكتري، جدول زير ملاك حد نصاب لازم براي پذيرش مدرك زبان خواهد بود.

حداقل نمره قبولي  LELTS= 5/5 
TOLIMO= 520    MSRT(MCHE)= 50 TOFEL(PBT)= 500  TOLFEL(IBT)= 60

تبصره: نمرات قبولي آزمون بسندگي زبان كه قبلا در سيستم گلستان ثبت شده‌ است قابل قبول هستند.

بند پنجم- مقرر شد مدارك آزمون هاي بسندگي زبان كه تا آخر خردادماه سال جاري (31 / 03 / 1401)  برگزار ميگردد مورد قبول واقع شده و پس از آن تاريخ نمرات آزمون فوق قابل قبول نخواهد بود.

تحت نظارت وف ایرانی