رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع دکتری - تهيه و شناسایي نانوکامپوزیت های زیستي بر پایه نشاسته و نانولوله کربني چند دیواره اصلاح شده با گلوکز و فروکتوز و کاربرد به عنوان نانوحامل برای داروی زولپيدم

آقای دكتر شادپور ملك پور ، "استاد راهنما"
آقای دكتر كاظم كرمی ، "استاد مشاور"
آقای دكتر محمد دیناری ، "داور داخلي "
آقای دكتر حسين توكل ، "داور داخلي "
آقای دكتر اميرحسين نوارچيان ، "ممتحن مدعو"
آقای دكتر غلامحسين محمدنژاد شيرازی ، "نماینده تحصیلات تکمیلي دانشکده"
خانم دكتر افسانه ولی پوری، "ناظر تحصیلات تکمیلي دانشگاه"
زمان : سه شنبه مورخ 18 / 09 / 99 ساعت - 00 : 17 مکان : اسكایپ ) join.skype.com/bCQPFCk8FTE9 )

تحت نظارت وف ایرانی