نسخه مناسب چاپنسخه مناسب چاپ

 نام و نام خانوادگی 

 عنوان پایان نامه 

 رشته تحصیلی 

 تارخ و ساعت جلسه دفاع

مسعود طاهری

سنتز تثبیت، شناسایی و بررسی کاربرد کاتالیستی نانو ذرات نیکل و پالادیم بر روی کربن نیترید گرافیتی، مایع یونی دوکاتیونی بر روی کیتوسان وفسفووانادو مولیبدات – مایع یونی دو کاتیونی بر روی AL-MCM-41

شیمی

تاریخ :30 بهمن  ساعت 15

مکان : سالن سمینار دانشکده شیمی

فرزانه فخاری  تهیه نانوذرات مس تثبیت شده روی بستر MCM-41 و بررسی عملکرد آن ها در واکنش های جفت شدن شیمی

تاریخ :29 بهمن  ساعت 11:30

مکان : سالن سمینار دانشکده شیمی

امیر خرم مبارکه  شبیه سازی سه بعدی جوشش لایه ای مکانیک

تاریخ : 23 بهمن  ماه  ساعت 15 

مکان : پردیس دانشگاه صنعتی