برای دریافت جدول نحوه پرداخت شهريه دانشجويان كليه مقاطع در نيسمال اول 97-96  اینجا کلیک کنید.