براي دريافت فايل  نحوه پرداخت شهريه دانشجويان براي ثبت نام نيمسال اول 96-95 اينجا كليك كنيد.