نتایج نهایی آزمون مقطع دکتری در وب سایت پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان  www.pardis.iut.ac.ir/user  اعلام شد.پذیرفته شدگان پس از ورود به سایت و دریافت نام کاربری و کلمه عبور خود می توانند از ساعت 16:00 روز پنجشنبه مورخ 2/8/92 به آدرس http://golestan.iut.ac.ir مراجعه و نسبت به پذیرش و ثبت نام اینترنتی اقدام نمایند.