نتایج آزمون ورودی پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان اعلام شد

داوطلبان می توانند پس از ورود به سایت و وارد کردن کلمه عبور و نام کاربری، نتیجه آزمون خود را مشاهده کنند.