قابل توجه دانشجویان پردیس دانشگاه

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند که ثبت نام و شرکت در کارگاه ایمنی و بهداشت (7910888) برای کلیه دانشجویان الزامی می باشد و لازم است در ترم جاری ثبت نام نمایند.