به اطلاع مي رساند جهت پذيرش و تشکيل پرونده روز هاي سه شنبه و چهارشنبه 29 و 30 مهر ماه با دردست داشتن مدارک ذيل به اداره کل آموزش دانشگاه مراجعه نمائيد.

1-مدرک کارشناسي و کارشناسي ارشد و تصوير مدارک

2-ريز نمرات کارشناسي و کارشناسي ارشد

3-اصل شناسنامه و کارت ملي و تصوير آنها

4-اصل كارت پايان خدمت يا معافيت و تصوير آن

5- 2 قطعه عکس پرسنلي

6- پرداختي الکترونيکي شهريه ترم اول مبلغ -000/000 /75 ريال از طريق سيستم جامع گلستان

7- چاپ نتيجه ثبت نام اينترنتي

تذکرات مهم :

1-متقاضيان لازم است قبل از مراجعه حضوري اقدام به پذيرش اينترنتي نمايند " راهنما "از روز دوشنبه 1393/7/28 فعال مي شود

2- شناسه کاربري و گذر واژه  براي ورود به سيستم گلستان نام كاربري عبارت است از " شماره داوطلبي + U931 " و رمز عبور كدملي  مي باشد.

(به عنوان مثال نام كاربري: U931911833 و رمز عبور : 128534034)