نسخه مناسب چاپنسخه مناسب چاپ

 

شرح وظایف دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد (کلیک کنید)

 

فرم شماره 1 - فرم انتخاب استاد راهنما

 

فرم شماره 2 - پيشنهاد موضوع تحقيق  پايان نامه کارشناسي ارشد

 

فرم شماره 2 - پيشنهاد پايان نامه کارشناسي ارشد

 

فرم شماره 3 - فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

فرم شماره 4 - فرم مخصوص شرکت نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده در جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

فرم شماره 5 

 

فرم شماره 6 - فرم معرفی مشاوران کارشناسی ارشد 

 

 
 
 
 
 

تحت نظارت وف ایرانی آسپا-وف

 

 

نمونه روی جلد فارسی دفاع ارشد 

 

 نمونه ضمیمه پایان نامه انگلیسی

 

نمونه فرم تایید داوران