شروع کلاس های نمیسال دوم 92 دانشجویان پردیس هفته اول اسفند 6/12/92 می باشد.

دانشجویان لازم است نسبت به تکمیل پرونده و دریافت کارت دانشجویی و پرداخت شهریه تا تاریخ 9/11/92 اقدام کنند.

 

تذکر مهم:

دانشجویان فقط مجاز به اخذ دروس ارائه شده در دوره پردیس می باشند.