پذيرفته شدگان مقطع تحصيلات تكميلي پرديس دانشگاه صنعتي اصفهان مي توانند از  ساعت 16:00 روز پنجشنبه مورخ 2/8/92 نسبت به انجام مراحل ثبت نام  اينترنتي خود اقدام نمايند. قابل ذكر است جهت اطلاع از نام و كلمه عبور براي ورود به سيستم گلستان (http://golestan.iut.ac.ir) لازم  است به وب سايت پرديس دانشگاه صنعتي اصفهان (www.pardis.iut.ac.ir/user) مراجعه شود.
یادآوری می گردد پس از تکمیل مراحل  ثبت نام اینترنتی لازم است پذیرفته شدگان با در دست داشتن مدارک اعلام شده روز یکشنبه مورخ 5/8/92 جهت پذیرش حضوری به اداره کل آموزش دانشگاه صنعتی اصفهان مراجعه نمایند.