قابل توجه مصاحبه شوندگان گرامی به اطلاع می رساند زمان مصاحبه رشته شیمی ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 1396/4/21می باشد.