بسمه‌ تعالي

راهنماي‌ شركت‌ درآزمون ورودی تحصیلات تکمیلی پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ 20/10/1392

داوطلب‌ گرامي، با سلام‌ و آرزوي‌ توفيق‌ درهمه‌ مراحل‌ زندگي‌، تلاش‌ شما را براي‌ كسب‌ موفقيت‌ در آزمون‌  ارج‌ نهاده‌ و از خداي‌ سبحان‌ موفقیت شما را آرزومندیم.

کارت ورود به جلسه آزمون از روز دوشنبه  16/10/1392  ازطریق آدرس  

Golestan.iut.ac.ir

   با استفاده از نام کاربری وکلمه عبور در قسمت گزارش های آزمون- امتحانات آزمون کارت شرکت در آزمون قابل دریافت می باشد

زمان آزمون   : صبع جمعه    20/10/1392 

محل آزمون :دانشگاه صنعتی اصفهان – کتابخانه مرکزی – مرکز آموزش های الکترونیکی

شروع آزمون 9 صبح وساعت 8:30 درب حوزه امتحانی بسته خواهد شد.

الف‌ - نكات‌ مهمي‌ درباره‌ پاسخ نامه:

در جلسه‌ امتحان‌ براي درج پاسخ هاي سوالات، پاسخ نامه‌اي در اختيار هر داوطلب قرار خواهد گرفت كه در مستطيل‌ بالاي‌ پاسخ نامه‌ شماره‌ داوطلب‌، نام‌ خانوادگي‌، نام‌ ورشته امتحاني‌ درج‌ شده‌ است

1- در مستطيل‌ بالاي‌ پاسخ نامه‌ مطلقاً چيزي‌ نبايد نوشت‌ يا علامتي‌ گذاشت‌، به‌ غير از محل هاي‌ مشخص‌ شده‌ در روي‌  پاسخ نامه‌ از نوشتن‌ و يا علامت گذاري‌ در ساير محل ها جداً خودداري شود .

2- داوطلب‌ ابتدا بايد شماره‌ داوطلبي و مشخصات مندرج روي پاسخ نامه خود را با شماره‌ صندلي‌ و شماره‌ داوطلبي‌ مندرج‌ در كارت شركت در آزمون‌ مقايسه‌ كند تا مطمئن‌ شود بين‌ آنها هيچ‌ اختلافي‌ نيست‌ و درصورت‌ مشاهده‌ تفاوت‌، بيدرنگ‌ موضوع‌ را به‌ نزديكترين‌ مراقب‌ در جلسه‌ اطلاع‌ دهد و موضوع‌ را دنبال‌ كند تا اختلاف‌ برطرف‌ شود.
3 -الف : داوطلبان علاوه بر امضاء پاسخ نامه بايستي نسبت به درج نام و نام خانوادگي خود بر روي جلد دفترچه سوال و امضاء در محل مربوط اقدام نمايند.

 

ب ‌ - طرزپاسخ‌ دادن‌ به‌ سوالات:

  1. داوطلب‌ بايد محل‌ مخصوص‌ جوابي‌ را كه‌ در پاسخ نامه‌ براي‌ هر سوال‌ در نظر مي‌گيرد فقط به‌ وسيله‌ مداد سياه‌ نرم‌ پررنگ‌ (نه‌ خودكار، نه‌ مدادكپي‌ و...) پر كند.
  2. از گذاشتن هرگونه‌ علامت‌ و اثري‌ بر روي‌ پاسخ نامه‌ جداً خودداري‌ شود.
  3. جواب سوالات بايد در پاسخ نامه‌ با پركردن‌ محل‌ مخصوص‌ آنها و به‌ وسيله‌ مداد مشكي‌ نرم‌ پررنگ‌ مشخص‌ شود. پركردن‌ محل‌ پاسخ ها بايد پررنگ‌ و يكنواخت‌ باشد. پاسخ هايي‌ كه‌ به‌ هر نحو ديگر در پاسخ نامه‌ (مثلاً : »üعلامت ضربدر «×» و يا « و غيره) و يا در دفترچه آزمون علامت گذاري شود قابل تصحيح ونمرهگذاري نخواهد بود.

4- در تست هاي‌ چهارگزينه‌اي‌ براي‌ هر پاسخ‌ صحيح‌ سه (3) نمره‌ مثبت‌ و به‌ منظور خنثي‌ كردن‌ پاسخ هاي‌ حدسي‌ و يا تصادفي‌ براي‌ هر پاسخ‌ غلط يك‌ (1) نمره‌ منفي منظور خواهد شد. بنابراين‌ به‌ داوطلبان‌ توصيه‌ مي‌شود اگر پاسخ‌ صحيح‌ سوالي‌ را اصلاً نمي‌دانند به‌ آن‌ سوال‌ جواب‌ ندهند زيرا به‌ سوال هاي‌ بدون‌ جواب‌ نمره‌ منفي‌ و يا مثبت تعلق‌ نمي‌گيرد و اگر به‌ سوالي‌ بيش‌ از يك‌ پاسخ‌ داده‌ شود همه‌ پاسخ ها، غلط محسوب‌ خواهد شد و به‌ آن‌ سوال‌ يك‌ نمره‌ منفي‌ تعلق‌ خواهد گرفت‌.

ج- تذكرات‌ خيلي‌ مهم‌

  1. داوطلبان‌ براي‌ حضور در جلسه‌ آزمون‌ علاوه‌ بر كارت شركت در آزمون (امضاء شده و داراي اثر انگشت داوطلب)، بايد كارت ملي و يا شناسنامه‌ عكس دار (عکس جدید)، چند مداد سياه‌ نرم‌ پر رنگ‌، مداد پاك‌كن‌، مداد تراش و سنجاق‌ نيز به همراه‌ داشته‌ باشند.

2- از آنجائي كه سوالات رشته‌هاي امتحاني به گونه‌اي طراحي گرديده كه براي پاسخگويي به سئوالات دروس ذيربط نياز به ماشين حساب نمي‌باشد، لذا به كليه داوطلبان تاكيد مي‌گردد براي پاسخگويي به سئوالات هريك از رشته‌هاي امتحاني نياز به ماشين حساب نمي‌باشد و از ورود داوطلباني كه ماشين حساب براي شركت در جلسه آزمون (از هر نوع آن) به همراه داشته باشند ممانعت بعمل خواهد آمد . همچنین داشتن تلفن همراه در سر جلسه مجاز نمی باشد.

3- نتایج آزمون هفته آینده از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.