جهت دریافت راهنمای دستورالعمل ثبت نام آزمون تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد پردیس از طریق سیستم گلستان اینجا کلیک نمایید