قابل توجه دانشجویان پردیس دانشگاه

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که در صورت تمایل جهت دریافت "کارت دانشجوئی" با فرمت جدید می توانند از طریق سامانه گلستان اقدام فرمایند.

صدور کارت دانشجویی  <--------------   پیشخوان خدمت  <--------------   سامانه گلستان

آموزش پردیس