قابل توجه دعوت شدگان به مصاحبه دكترا–اعلام شده توسط سازمان سنجش آموزش كشور- پردیس دانشگاه صنعتي اصفهان، آخرین مهلت تکمیل فرم ثبت نام برای شرکت در مصاحبه تا یک روز قبل از مصاحبه قابل انجام می باشد