قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری رشته مهندسی شیمی

به اطلاع می رساند تاریخ برگزاری آزمون جامع 95/05/17 می باشد.