برگزاری مجدد کارگاه های ایمنی

احتراماٌ به استحضار می رساند، بر اساس تصمیم شورای ایمنی و بهداشت، مقرر گردید، دانشگاه مجدداٌ یک نوبت کارگاه ایمنی جهت شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی سال های 92 و 93 که به هر دلیلی موفق به شرکت در کارگاه قبلی نشده اند، را برگزار نماید، لذا به آن دسته از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های دانشگاه بجز ریاضی و صنایع، که در کارگاه عمومی ایمنی و بهداشت مربوط به سال های 92 و 93 غایب بوده اند اعلام می گردد که در کارگاه مذکور که در تاریخ چهارشنبه 28/11/94 از ساعت 13 در سالن اجتماعات دانشکده کشاورزی برگزار خواهد شد، شرکت فرمایند، لازم به ذکر است برگزاری کارگاه های مذکور قابل تکرار نخواهد بود.