برای دریافت برنامه کلاسی دانشجویان پردیس - پذیرش جدید اینجا کلیک نمایید.