کلیه دانشجویان دکتری پردیس لازم است درس کارگاه ایمنی و بهداشت را بگذرانند.

 این کارگاه به صورت یک روزه و بدون امتحان برگزار می گردد.

زمان اجرای این کارگاه :     پنج شنبه 5 آذرماه  در محل تالار شیخ بهائی

دانشجویان درخواست ثبت نام خود را به واحد آموزش پردیس تحویل و یا با شماره  03133915331  فاکس  نمائید.

 

واحد آموزش پردیس