نشريات علمي - پژوهشي دانشگاه جهت ارج نهادن به اصول اخلاق علمي، پايبندي به آن و جلوگيري از تضعيف اعتبار علمي كشور اقدام به برگزاري كارگاهي تحت عنوان " آشنايي با سرقت ادبي (Plagiarism) و راه هاي جلوگيري از آن" همراه با ارائه گواهي شركت در كارگاه در تاريخ 18 اسفند ماه 1395 نموده است. در اين كارگاه به بررسي سرقت ادبي و راهكارهاي جلوگيري از آن پرداخته مي شود. فرم ثبت نام و اطلاعات لازم در وب سايت نشريات علمي به آدرس journals.iut.ac.ir موجود مي باشد. 

  

محورهاي كارگاه:

      - سرقت علمي در پايان نامه ها و مقالات

      - ابزارهاي چك كردن سرقت علمي (آشنايي با برخي از منابع رايگان و ...)