قابل توجه دانشجویان گرامی

به اطلاع دانشجویان دوره پردیس که تا کنون ثبت نام ننموده اند، می رساند که تا پایان مهرماه فرصت دارند نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در غیر این صورت برابر مقررات آیین نامه آموزشی اقدام خواهد شد.