با توجه به اتمام زمان ثبت نام و ترمیم ترم جاری، لطفا سیستم گلستان خود را به دقت بازبینی نموده و از اخذ دروس مورد نظر اطمینان حاصل فرمایید. در صورت مشاهده هر گونه اشتباه تا تاریخ 20 بهمن ماه فرصت دارید به آقاي مسجدي(آموزش پرديس)  مراجعه فرمایید.