اطلاعیه

قابل توجه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد و دکتری دوره پردیس ورودی 96

 

  ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت، به اطلاع می رساند که جهت انجام پذیرش و انتخاب واحد درسی مراحل زیر را انجام دهید.

1- پذیرش اینترنتی (طبق راهنمای مندرج در سامانه سيستم جامع آموزشی گلستان)

2-    مراجعه به اداره کل آموزش جهت پذیرش و دریافت کارت دانشجویی ( طبق زمان بندی اعلام شده از طرف اداره کل آموزش دانشگاه )

3-    مراجعه به سایت پردیس دانشگاه(pardis.iut.ac.ir ) جهت آگاهی از دروس ارائه شده نقشه محل پرديس )

4-     انتخاب واحد درسی بر اساس لیست دروس ارائه شده و زمان بندی اداره کل آموزش  (  96/6/11  لغایت 96/6/15  )

5-     شروع کلاس ها    96/6/19