قابل توجه دانشجویان گرامی

   به اطلاع می رساند که امتحانات پایان ترم 1-94 بر اساس تاریخ مندرج در سیستم جامع آموزشی گلستان برگزار خواهد شد. بر اساس اعلام شورای آموزشی دانشگاه، نمایندگان اداره کل آموزش دانشگاه مسئول کنترل برگزاری و تنظیم صورتجلسات امتحانات در هر روز می باشند، لذا تغییر روز و ساعت امتحان امکان پذیر نمی باشد.

 

واحد آموزش