ششمين جشنواره دانشجويي، علمي، فرهنگي و ورزشي دانشگاه در روز سه‌شنبه به تاريخ 3 / 12 / 95  جهت تجليل از دانشجويان برتر و برگزيده دانشگاه در زمينه‌هاي مختلف تحصيلي، علمي، فرهنگي و ورزشي برگزار مي‌گردد.