برای دریافت برنامه زمان بندی سمينارهاي دانشجويان ارشد ورودي 94 مكانيك پرديس اینجا کلیک کنید.

 لازم به ذكر است براي هر دانشجو 15 دقيقه به منظور ارائه و 5 دقيقه به منظور پرسش و پاسخ درنظر گرفته شده است.