قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

 آخرين مهلت دفاع براي دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 93 و همچنین آن دسته از دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري كه مايل به دفاع در ترم دوم سال تحصيلي 96-95 مي باشند، روز پايان امتحانات (تاريخ 96/04/01) مي باشد.

لازم به ذكر است كه اين تاريخ توسط تحصیلات تکمیلی دانشگاه تنظیم شده و به هیچ عنوان تمديد نخواهد شد.

با تشکر فراوان             

مسعود عطاپور              

سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده مواد