نسخه مناسب چاپنسخه مناسب چاپ

قابل توجه دانشجویان کارشناسی  ارشد

به اطلاع دانشجویانی که درس سمینار را در ترم جاری 971 اخذ نموده اند می رساند ، فرصت ارائه ودرج نمره درس سمینار در سیستم آموزشی گلستان حداکثر تاپایان دی ماه می باشد.