بر اساس  اسامی اعلام شده سازمان سنجش پذیرفته شدگان لازم است از تاریخ چهارشنبه 92/10/25 با ورود به سامانه جامع آموزشی گلستان (http://golestan.iut.ac.ir) پذیرش اینترنتی خود را تکمیل و با در دست داشتن مدارک لازم جهت پذیرش نهایی روز سه شنبه مورخ 1/11/92 به اداره کل آموزش مراجعه نمایند.

توجه :از کاراکترهای U922 به همراه شماره داوطلبی  (به عنوان مثال U9224171759) برای شناسه کاربری و کد ملی برای رمز عبور جهت ورود به سامانه جامع آموزشی گلستان برای پذیرش اینترنتی استفاده نمایید.