نسخه مناسب چاپنسخه مناسب چاپ

به اطلاع دانشجويان مي رساند:

 بنا به پيشنهاد رياست محترم كتابخانه مركزي و موافقت اداره تحصيلات تكميلي مقرر گرديد كه دانشجويان جديدالورود دوره هاي تحصيلات تكميلي در بدو ورود در يك بازديد يا تور نيم روزه از كتابخانه مركزي شركت نمايند. مهمترين اهداف اين بازديد عبارتند از:

 

  1. آشنايي با كتابخانه مركزي

  2. آشنايي با منابع الكترونيك

  3. اسناد و پايان نامه ها

  4. آشنايي كلي با نرم افزار كتابخانه شخصي (Endnote(

زمان مراجعه دانشجويان پرديس  27 / 7 / 97  ساعت 10-12 مي باشد

لازم به ذكر است شركت دانشجويان در تور مذكور الزامي مي باشد.