قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 94 مکانیک می رساند که اخذ درس سمینار (2 واحدی ) در ترم جاری 1-95  برای دانشجویان الزامی است.

دانشجویان لازم است فرم های مربوطه را با هماهنگی  استاد راهنما تکمیل وحداکثر تا پایان آبان ماه  به واحد آموزش ارائه نمایند.

                                                                                                                                                                              واحد آموزش پردیس