قابل توجه دانشجوياني كه  تا کنون در ترم جاری  ثبت نام نكرده اند

 دانشجوياني كه تا کنون در ترم جاری (2-93) ثبت نام نكرده اند لازم است تا تاريخ 93/12/20 نسبت به درخواست مرخصي تحصيلي خود اقدام نمايند.