با سلام،
احتراما، به استحضار مي رساند كه با توجه به تعطيلي رسمي روز سه شنبه 21 دي ماه، براساس مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه امتحانات اين روز به روز دوشنبه 27 دي ماه در همان مكان و همان ساعت اعلام شده موكول مي‌شود.