قابل توجه دانشجویان دکتری رشته مهندسي شيمي

به اطلاع می­رساند که امتحان جامع آموزشي رشته مهندسي شيمي در تاريخ 95/09/16 ساعت 8 صبح برگزار مي گردد.