قابل توجه دانشجویان دکتری

به اطلاع می­رساند که حداکثر زمان ارائه مدرک زبان  و انجام آزمون ارزیابی جامع آموزشی تا پایان ترم چهارم تحصیلی می باشد.

کلیه دانشجویان ورودی 1- 93 و قبل از آن جهت تعیین وضعیت  خود حداکثر تا تاریخ 95/8/15 به واحد آموزش پردیس مراجعه نمایند.

عدم مراجعه به منزله انصراف از تحصیل می­باشد.

واحد آموزش پردیس دانشگاه