قابل توجه دانشجويان گرامي

 

به اطلاع مي رساند که رئيس مرکز آموزش هاي الکترونيکي و پرديس دانشگاه روز هاي سه شنبه از ساعت 14 الي 16  با هماهنگي قبلي پاسخگوي حضوري يا در خواست هاي تلفني دانشجويان مي باشد.

خواهشمند است جهت هماهنگي به دفتر مراجعه يا با شماره تلفن 33915333 تماس حاصل فرمائيد.

 

 

                                                                                                                                                                   پرديس دانشگاه صنعتي اصفهان